Speedfly kurzy

Jak už bylo napsáno, speedflying je hodně dynamický, rychlý sport a tím je sám o sobě nebezpečný. Samotné speedfly křídlo je naopak ušité jako velmi bezpečný kluzák. Díky štíhlosti menší než školní EN-A křídla, velkým nasávacím otvorům a krátkým šňůrám je křídlo velmi nezáludné a nemá tendenci ke kyvům a klapancům.
Co je ovšem velmi záludné je právě ta rychlost. Na rozdíl od PG křídla má pilot na většinu rozhodnutí je zlomky vteřiny a každé špatné rozhodnutí znamená, že pilot okamžitě letí tam kam, nechce velkou rychlostí a korekce musí být přesná a okamžitá. Také starty a přistání na zatížením křídle probíhají jinak a na větších rychlostech. Je potřeba si všechny návyky správně postupně osvojit, aby řízení SF křídla obstarávala podvědomá mysl a člověk se mohl vědomě soustředit na to kam letí, kdo je okolo a jaké jsou povětrnostní podmínky.
Proto je extrémně důležité nepřecenit své schopnosti a do SF vstupovat rozvážně pod vedením zkušeného pilota, začít na větším křídle a postupně velikost snižovat a létat jen na vhodných kopcích a v dobrých podmínkách.

Proto Czech Speedfly (dále CZS) připravuje první českou akademii speedflingu, kde si pod vedením zkušených pilotů instruktorů budete moci osvojit začátky speedflyingu a pomůžeme Vám s výběrem vhodného vybavení.
Na základě mnoha let zkušeností létání a dle stylu zahraničních škol budete individuálně vedeni po jednotlivých krocích dle následující metodiky:
Teorie:
1. Vymezení pojmu speedflying, hlavní rozdíl oproti paraglide a miniwing létání a rozdíly v konstrukci kluzáku
2. Odlišnosti v řízení SF křídel, připomenutí základů aerodynamiky a meteorologie
3. Specifika speedflyingu, speedridingu a speedsoaringu
4. Výběr vhodného terénu a povětrnostních podmínek, nouzové postupy, rizika speedflyingu a jak jim předcházet
5. Předpisy v ČR a v zahraničí
Praxe:
1. Pozemní příprava, kontrola vybavení, podmínek a prostoru
2. Nácvik startů a přistání s klouzáním v malé výšce na plytkém kopci
3. Ploché zatáčky přenášením váhy
4. Přesun na větší kopce, práce s dynamikou křídla a rozpočtu na přistání
5. Další individuální výcvik dle potřeb, postupné snižování velikosti křídel.

Pokud máte zájem se do kurzu přihlásit, využijte kontakt na Jakuba níže. Speedflying není v ČR zatím legislativně nikterak upraven, nicméně ve vlastním zájmu bezpečného létaní a pro přijetí do kurzu je nutné mít splnění alespoň základní kurz PG v plném rozsahu a nebo seskokovu licenci třídy B.

Pokud máte zájem se věnovat jen speedflingu, nejlepší cesta je domluvit si u nás základní kurz paraglidingu, který už budeme během kurzu rozšiřovat o poznatky ze speedflingu.

Výcvik provádíme na terénech Raná, Švihov, Kobylí a dále dle potřeby. Cena za kurz se odvíjí od velikosti skupiny, potřebného zapůjčeného vybavení a délky kurzu. Veškeré vybavení máme k dispozici.

A jak takový výcvik přibližně probíhá? Podívejte se na krátké video ze Švihova: